De historie van Zuylenstede

De visie op ouderenzorg is de laatste jaren erg veranderd. De 'bejaardentehuizen' van toen zijn allemaal steeds meer verpleeghuizen geworden waar alleen senioren met een zwaardere zorgvraag terecht kunnen. In de afgelopen jaren is Zuylenstede meerdere malen verbouwd en aangepast. Om Zuylenstede beter geschikt te maken voor cliënten met een zwaardere zorgvraag wordt het gebouw in 2021 en 2022 verregaand gerenoveerd en worden in alle zorg- en huurappartementen diverse voorzieningen aangebracht om cliënten, huurders en zorgverleners te ondersteunen.

Woonzorgcentrum Zuylenstede is 1968 gebouwd als 'bejaardentehuis' van de SHBU, de Stichting Hervormd Bejaardencentrum Utrecht, waartoe ook de locatie Transwijk behoorde. De wijk 'Overvecht' was destijds volop in ontwikkeling als stadsuitbreidingsgebied aan 'de andere kant' van de Vecht, dus over de Vecht. Zuylenstede werd gebouwd aan de rand van de Vecht en het Vechtzoompark, op loopafstand van Fort De Klop.

Het toen moderne 'bejaardentehuis' bestond uit een zorgvleugel waar senioren met slechts een lichte zorgvraag al terecht konden. Naast de zorgvleugel werden in 1968 ook meteen de 'aanleunwoningen' gerealiseerd, de huurappartementen voor zelfstandig wonende 65-plussers. In 2010 fuseerden de 2 locaties van de SHBU met het woonzorgcentrum Ewoud uit IJsselstein tot woonzorgorganisatie Vecht en IJssel.